PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Obchod s drevom > Regionálni manažéri predaja


Regionálni manažéri predaja

Našim poslaním je byť Vám nablízku,


keď potrebujete riešiť problémy s dodávkami dreva,

poskytneme Vám informácie o zásobách

na jednotlivých lokalitách,

povieme Vám viac o pripravovaných alebo prebiehajúcich aukciách výrezov vyššej akosti

a výberovej piliarskej kvality,

o cenách a kvalite dreva,


či o technologickej i personálnej vybavenosti našich pracovísk vo Vašom regióne.

Vyberte si podľa regiónu svojho regionálneho manažéra na interaktívnej mape →

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené