PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > LESY SR ukončili rok 2013 s historicky tretím najvyšším ziskom


LESY SR ukončili rok 2013 s historicky tretím najvyšším ziskom

Banská Bystrica, 28. marca 2013

Štátny podnik LESY SR dosiahol v minulom roku zisk 10,272 milióna eur pri tržbách z vlastných výrobkov a služieb 203,668 milióna eur, čo je od založenia spoločnosti v roku 1999 tretí historicky najvyšší zisk. Mimoriadne priaznivý ekonomický výsledok sa podarilo dosiahnuť napriek výraznému zníženiu pomeru cennejšieho ihličnatého dreva na celkovej ťažbe z 47% v roku 2012 na vlaňajších 44 % .

„Podnik v roku 2013 splnil a v niektorých prípadoch výrazne prekročil plánované úlohy. Obnova lesa bola vykonaná na výmere 8287 ha, zalesňovanie kalamitných plôch prebieha v súlade so schváleným časovým harmonogramom. Napriek poklesu ťažby ihličnatého dreva sa podarilo udržať a dokonca zvýšiť produktivitu práce zamestnancov podniku,“ hovorí generálny riaditeľ podniku Ing. Ctibor Határ. Pozitívne je podľa neho najmä to, že priaznivý hospodársky výsledok podnik nevytvoril na úkor obhospodarovania lesa. Vynaložené priame náklady pestovnej činnosti vo výške 19,053 milióna eur boli približne na rovnakej úrovni ako predchádzajúce obdobie a zároveň vyššie ako priemer posledných piatich rokov.

Historicky tretí najvyšší zisk sa podarilo dosiahnuť aj vďaka efektívnemu nákupu materiálu, prác a služieb prostredníctvom verejných súťaží a taktiež miernemu rastu cien dreva.

Celková ťažba dreva podniku dosiahla 3,987 milióna m3 a drevospracujúce podniky odobrali 3,709 milióna m3 pričom rozdiel je spôsobený samovýrobou a predajom palivového dreva, výrobou drevnej štiepky a pohybom skladových zásob. Priemerné speňaženie dreva medziročne vzrástlo o 97 eurocentov na 49.84 €/m3 .

Pozitívnym trendom je rastúca produktivita práce z pridanej hodnoty, ktorá medziročne vzrástla o 1,1 percenta na 27.509 eur na zamestnanca. Podnik vlani zamestnával priemerne 3513 zamestnancov. Oproti roku 2012 ide o pokles o 196 pracovníkov. Pokles je spôsobený najmä znížením počtu zamestnancov na protipovodňové aktivity.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené