PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Deti z Palárikova priložili ruku k dielu a pomohli pri obnove miestneho chráneného parku


Deti z Palárikova priložili ruku k dielu a pomohli pri obnove miestneho chráneného parku

Banská Bystrica, 2. apríla 2014

Žiaci zo Základnej školy s materskou školou Karola Strmeňa v Palárikove sa aktívne zapojili do obnovy miestneho chráneného historického parku a výsadbou kríkov priložili ruku k dielu. Aktivitu „Deti a park“ zorganizovali lesníci zo štátneho podniku LESY SR, Odštepného závodu Levice v súvislosti s témou apríl - mesiac lesov a realizáciou projektu „Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a v Diósjenő“. Pri tejto príležitosti sa každý žiak stal patrónom svojho vlastnoručne vysadeného kríku. Za aktívny prístup k obnove parku a ochrane prírody budú žiaci odmenení jednodňovým výletom Maďarska do chráneného historického parku v Diósjenő, kde sa realizuje druhá časť slovensko-maďarského cezhraničného projektu. 

V stredu 2. apríla 2014 sa stretlo viac ako 40 žiakov 7. a 9. ročníka miestnej základnej školy s lesníkmi v chránenom historickom parku v Palárikove pri konaní akcie „Deti a park“. Deťom sa venoval vedúci Lesnej správy Podhájska Ing. Ján Danko spolu s projektovým manažérom Ing. Františkom Králom a projektantom Ing. Zoltánom Balkom, ktorí im predstavili obnovu parku a vykonané práce.Práce na obnove parku už finišujú a v súčasnosti je už vidieť obnovené pôvodné cestičky a chodníky, osádzajú sa posledné stĺpy oplotenia v zadnej časti parku, vyčistené je už jazierko, dreviny v parku boli ošetrené, nadbytočné či nevyliečiteľne choré stromy boli odstránené. Okrem toho sa vysadili desiatky stromov, kríkov, začína sa s výsadbou porastov trvaliek a obnovia sa i trávnaté plochy. Ako nové prvky pribudla fit dráha, resp. telocvičňa v prírode a dokončuje sa aj detské ihrisko, ktoré majú zatraktívniť park pre mladšie generácie. Na rozšírenie si vedomostí o tomto území poslúžia náučné chodníky s osadenými informačnými tabuľami, ktorých príprava práve prebieha. 

Následne bolo s pomocou žiakov vysadených viac ako 60 kusov jedincov tavoľníka, ktorými si žiaci dotvorili relaxačno-športovú časť v parku, kde si už mohli prezrieť pripravované prvky fit dráhy a detského ihriska. Akcia bola doplnená vzdelávaním zábavnou formou, keď sa účastníkom akcie priamo v areáli parku na viacerých stanovištiach venovali skúsení lesní pedagógovia z radov štátnych lesníkov a rozšírili si tak vedomosti získané v školských laviciach. „Touto akciou sme chceli posilniť pro-environmentálny postoj k prírode a parku u mladej generácie Palárikova, informovať ich o realizovanom projekte a vysvetliť dôležitosť starostlivosti o svoje životné prostredie“, vysvetlil význam akcie projektový manažér František Král. Odmenou pre žiakov bude jednodňový výlet do maďarského parku v Diósjenő, ktorý je plánovaný na jún, kedy si budú môcť účastníci pozrieť partnerský park. Projekt a práce budú ukončené na jeseň 2014. Park bude prínosom pre oddychové chvíle všetkých návštevníkov. 

Projekt s identifikačným číslom HUSK/1101/2.2.1/0355 je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Celkový rozpočet projektu predstavuje 879 003,91 EUR z čoho 732.565,34 EUR pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

 

 

 www.hungary-slovakia-cbc.eu
OBSAH TEJTO TLAČOVEJ SPRÁVY NEREPREZENTUJE OFICIÁLNE STANOVISKO EURÓPSKEJ ÚNIE.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Elektronické aukcie dreva
Elektronické aukcie dreva na III. kvartál sa uskutočnia dňa 27.8.2018.
Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci v oblasti LH medzi LESMI SR a Zpžlh SR
Tlačová správa
Rokovania priniesli zmeny v plánovanom obstarávaní ťažbových činností
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
Tlačová správa
Chránený prírodný areál opäť ručne pokosia desiatky lesníkov
Videokanál LESOV SR
Starostlivosť o zalesnené plochy - vyžínanie
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

 
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené