PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Výroba a dodanie kancelárskeho nábytku


Výroba a dodanie kancelárskeho nábytku

4.4.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na výrobu a dodanie kancelárskeho nábytku / 13ks. skriniek s policami, 1ks. rozšírenie plochy kancelárskeho stola so samostatnými nohami, 1ks. podstavec na knihu – evidencia dochádzky na objekte LESY Slovenskej republiky, Odštepný závod Šaštín v predpokladanej hodnote 2.498- € bez DPH, uchádzačovi: Milan Rybár, Gen. M.R.Štefánika 1254/75, 901 01 Malacky

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené