PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Zákazka na autobusovú dopravu na celodňový zájazd


Zákazka na autobusovú dopravu na celodňový zájazd

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

ako verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na autobusovú dopravu na celodňový zájazd (dňa 16. 6. 2014 Želiezovce – Topoľčianky – Želiezovce) v sume:126,08 € bez DPH firmeTOMECAR Autobusová doprava SNP; Jaroslav Tomek – TOMECAR; SNP 77, 93701 Želiezovce, Slovensko

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené