ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Lesnícke dni > Lesnícky deň na OZ Prešov 2014


Lesnícky deň na OZ Prešov 2014

Dňa 29.5.2014 sa na OZ Prešov, LS Hanušovce uskutočnil Lesnícky deň Pro Silva, organizovaný pri príležitosti 25.výročia hnutia Pro Silva v Európe a na Slovensku. Základnou témou bolo Zvyšovanie efektívnosti hospodárenia v listnatých porastoch uplatňovaním prírode blízkych postupov. Terénne ukážky prírode blízkeho obhospodarovania lesa boli pripravené v objekte Pro SIlva Královčík. Na lesníckom dni sa zúčastnilo celkom 75 účastníkov z regiónu východného Slovenska, okrem zamestnancov LSR, š.p. tiež zástupcovia štátnej správy LH, školských lesov a neštátnych subjektov. 

Exkurzného sprievodcu lesníckym dňom otvoríte kliknutím.

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené