ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Školenia, semináre > Odborný seminár k 15.výročiu veternej kalamity a 25.výročiu Pro Silva


Odborný seminár k 15.výročiu veternej kalamity a 25.výročiu Pro Silva

Dňa 12.6.2014 sa na OZ Prievidza, LS Duchonka uskutočnil odborný seminár k 15. výročiu veternej kalamity v Považskom Inovci a 25. výročiu hnutia Pro Silva na Slovensku. Cieľom seminára bolo poukázať na príčiny a podmienky, ktoré mohli byť rozhodujúcimi pri poškodení lesných porastov a ktorých poznanie by mohlo prispieť k hľadaniu správnych postupov pri obhospodarovaní lesných pozemkov. Tie sa práve spájajú s obhospodarovaním na princípoch hnutia Pro Silva, vedúcim k vytváraniu trvalo viacetážového lesa vhodnými výchovnými a obnovnými postupmi.Toto umožňuje postupne  zvyšovať statickú stabilitu lesných porastov  a znižovať riziko vetrových kalamít. 
Na lesníckom dni sa zúčastnilo vyše 100 účastníkov z regiónu západného a stredného a severného Slovenska, okrem zamestnancov LSR, š.p. tiež zástupcovia štátnej správy LH, neštátnych subjektov ako aj zástupcovia samosprávy.

Odborné príspevky zo seminára otvoríte kliknutím (analýza príčin)kliknutím (východiská).

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené