PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > LESY SR medziročne zvýšili zisk takmer o tretinu


LESY SR medziročne zvýšili zisk takmer o tretinu

Banská Bystrica, 27. januára 2015

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky dosiahol v minulom roku podľa neauditovaných výsledkov hrubý zisk 13,3 milióna eur, pri tržbách z vlastných výrobkov a služieb 199,994 milióna eur. Oproti roku 2013 ide o nárast vo výške 29,5 percenta. Tento tretí najlepší hospodársky výsledok od založenia podniku v roku 1999 sa podarilo dosiahnuť napriek poklesu cien dreva spôsobeného májovou kalamitou Žofia. Podnik zároveň splnil všetky plánované prevádzkové úlohy vrátane zalesňovania, ochrany lesa či investičnej činnosti.
 

„V roku 2014 sa musel podnik LESY Slovenskej republiky vyrovnať s najrozsiahlejšou veternou kalamitou vo svojej histórii. Napriek prechodnému nezáujmu odberateľov o drevo a zároveň prudkému prepadu jeho cien na trhu sa nám do konca roka 2014 podarilo spracovať 75 % májovej kalamity a dosiahnuť mimoriadne pozitívny hospodársky výsledok,“ povedal generálny riaditeľ podniku Ing. Ctibor Határ. Ťažba dreva sa v dôsledku májovej kalamity medziročne zvýšila na 4,103 mil. m3 z 3,986 mil. m3 v roku 2013.

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky opäť zvýšil vlastné imanie, keď pri odpisoch majetku vo výške 13,368 mil. eur preinvestoval 19,037 milióna eur. V roku 2014 pokračoval podnik aj v raste produktivity práce na zamestnanca. 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú približne 900.000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2014 zamestnával podnik 3457 ľudí.

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené