PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Obchodná verejná súťaž na výber užívateľa poľovného revíru Mon Repos Plavecký Mikuláš


Obchodná verejná súťaž na výber užívateľa poľovného revíru Mon Repos Plavecký Mikuláš

Súťažné podmienky - PR Mon Repos Plavecký Mikuláš

Zmluva - PR Mon Repos Plavecký Mikuláš

Mapa PR Mon Repos Plavecký Mikuláš

Bonitácia Mon Repos Plavecký Mikuláš

Plán lovu v PR Mon Repos Plavecký Mikuláš

Rozhodnutie PR Mon Repos Plavecký Mikuláš

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené