PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Novým generálnym riaditeľom štátneho podniku LESY SR je RNDr. Peter Morong


Novým generálnym riaditeľom štátneho podniku LESY SR je RNDr. Peter Morong

Banská Bystrica, 1. apríla 2015

Minister pôdohospodárstva prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. odvolal dňom 31.3.2015 generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Ing. Ctibora Határa a poveril do funkcie generálneho riaditeľa doterajšieho výrobno–technického riaditeľa RNDr. Petra Moronga. Ctibor Határ bol od 1.4.2015 poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

„Chcem sa poďakovať novému generálnemu riaditeľovi sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva za jeho doterajšiu prácu na pozícii generálneho riaditeľa podniku a som presvedčený, že dôveru, ktorú mi prejavil minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek nesklamem,“ povedal nový poverený generálny riaditeľ podniku Peter Morong.

RNDr. Peter Morong absolvoval Strednú lesnícku školu v Liptovskom Hrádku a v roku 2002 promoval na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V štátnych lesoch pracuje od roku 1989 na najrôznejších pozíciách od lesníka až po riaditeľa odštepného závodu. Predchádzajúcu funkciu výrobno-technického riaditeľa podniku zastával v rokoch 2009 – 2010 a od roku 2014. 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú približne 900.000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2014 zamestnával podnik 3457 ľudí.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené