ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Lesnícke dni > Lesnícky deň na OZ Prešov 2015


Lesnícky deň na OZ Prešov 2015

V dňoch 25.a 26. 6.2015 sa na OZ Prešov, LS Hanušovce uskutočnil Lesnícky deň Pro Silva, ktorý tematicky nadviazal na podujatie z predchádzajúceho roka, organizované pri príležitosti 25.výročia hnutia Pro Silva v Európe a na Slovensku. Tentokrát bolo základným motívom akcie prezentovať postupy a výsledky prírode blízkeho obhospodarovania lesa všetkým zamestnancom vonkajšej prevádzky na OZ Prešov. Vzhľadom na aktivity, ktoré OZ Prešov rozvíja v tejto oblasti, sa do procesu prírode blízkeho hospodárenia zapája čoraz viac odborných lesných hospodárov a lesníkov, preto je žiadúce, aby boli o tomto spôsobe hospodárenia oboznámení a vedeli ho správne a cieľavedome prakticky aplikovať. Základnou témou bolo Zvyšovanie efektívnosti hospodárenia v listnatých porastoch uplatňovaním prírode blízkych postupov. Terénne ukážky prírode blízkeho obhospodarovania lesa boli pripravené v objekte Pro Silva Královčík. Sprievodcami akcie počas oboch dní boli pestovateľ OZ p. Miroslav Kováč a vedúci lesníckeho obvodu p. Pavol Verčimák. Počas oboch dní sa na akcii zúčastnilo spolu 102 účastníkov.

Exkurzného sprievodcu lesníckym dňom otvoríte kliknutím.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené