ÚVOD
ČO JE GIS...
O NÁS
PONUKA
CENNÍKY

KONTAKT

NÁŠ TIP

UKÁŽKY

NÁVRAT
 
  Lesy > Obchod a služby > GIS > O nás


O nás

PODMIENKY PRE VZNIK GIS:

Obnovením vlastníckych vzťahov po r. 1989 vznikli problémy s navrátením lesov pôvodným vlastníkom a grafickou evidenciou  lesných pozemkov. Podstata týchto problémov bola predovšetkým v identifikácii parciel uvedených v pozemkových knihách na parcely KN a lesné porasty. Z tohto dôvodu sa pristúpilo na OZ Považská Bystrica k digitálnemu spracovaniu máp, ktoré umožnuje prekrývanie máp v ľubovoľnom počte a v ľubovoľných mierkach. Po odtestovaní rôznych softwérov sa začalo s digitálnym spracovaním máp na oddelení reprivatizácie v roku 1993.

VÝVOJ PRACOVISKA:

Samostatné stredisko GIS vrámci Severoslovenských lesov š.p. Žilina vzniklo v roku 1995 pod vedením Ing. Kobzu. Pri reorganizačných zmenách sa stredisko GIS presúvalo postupne v roku 1998 pod Lesy Trenčín š.p. a po zlúčení podnikov, v roku 1999,  naspät pod OZ Považská Bystrica, ale už pod hlavičkou Lesy SR š.p. Banská Bystrica. Od septembra 2003 sme boli v organizačnej štruktúre začlenení ako vysunuté pracovisko Odboru informačných technológií so sídlom v Považskej Bystrici, no a poslednou zmenou bolo presťahovanie celého pracoviska GIS do Banskej Bystrice s účinnosťou od 1. septembra 2008.

Stredisko vo svojich začiatkoch poskytovalo služby pre OZ Čadca, Žilina, Prievidza, Považská Bystrica, Ružomberok, Trenčín, Levice, Palárikovo, Šaštín-Stráže, Smolenice. V súčasnosti poskytuje svoje služby pre všetky OZ vrámci podniku a je garantom vývoja mapovej prezeračky PozMap pre Lesy SR, š.p. 

 
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené