PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo LS Zákamenné

 

 

Vyhlásenie OVS OM Svätá zem

Technologický protokol

Vzor KZ predaja na OM

Záznam z priebežnej kontroly

Všeobecné záväzné podmienky

Harmonogram predaja dreva na OM

Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk

Kontrolná známka - návrh

 

 

 

 

 

 

 

Doplnok súťažných podmienok

Pri uzatváraní (podpise) zmluvy, musí výherca predložiť výpis z registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona 315/2016 Z. z.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené