PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo

LS Mútne:

 

 

1. Vyhlásenie OVS OC Oravská Priehrada

2. Vzor KZ predaj dreva na pni

3. Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk - OC Oravská Priehrada

4. Zákon-315-2016

Príloha 1 Harmonogram predaja dreva na pni-OC Oravská priehrada

Príloha 2 Technologický protokol

Príloha 3 Všeobecné záväzné podmienky

Príloha 4 Záznam z priebežnej kontroly

Príloha 5 Kontrolná známka -návrh

Príloha 6 mapa PNP LO 09 p.3094, 3095

 

Doplnok súťažných podmienok

Pri uzatváraní (podpise) zmluvy, musí výherca predložiť výpis z registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona 315/2016 Z. z.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené