PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Každý kmeň zo štátnych lesov bude nezameniteľne označený


Každý kmeň zo štátnych lesov bude nezameniteľne označený

Banská Bystrica, 12. augusta 2015

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky rozbieha projekt nezameniteľného označenia dreva plastovými štítkami, ktorý prinesie úplnú zmenu systému vnútropodnikovej evidencie pohybu dreva až po jeho predaj odberateľom. Každý kmeň bude mať na štítku jedinečný čiarový kód, ktorý znemožní neskoršiu manipuláciu alebo bezdôvodné preradenie dreva do inej kvalitatívnej triedy. Okrem možnosti každodenného sledovania pohybu dreva a kontroly stavu zásob vedenie podniku od projektu za približne tri milióny eur očakáva zvýšenie tržieb a odkrytie vnútropodnikových rezerv.

Úniky na tržbách z dôvodu zmeny kvalitatívneho zatriedenia dreva odhadujeme na dve až tri percentaz výšky tržieb. Po zavedení štítkov bude možné každý kus dreva jednoznačne identifikovať a zodpovední zamestnanci aj odberatelia budú musieť prípadnú dodatočnú zmenu kvality či nameraných rozmerov zdôvodniť,“ povedal generálny riaditeľ podniku LESY Slovenskej republiky Peter Morong. Bez jednoznačnej identifikácie kmeňov je v súčasnosti takýto postup pomerne komplikovaný.

Denne aktualizovaný prehľad o zásobách dreva na území celého Slovenska umožní lepšiu koordináciu dodávok dreva odberateľom. Pokiaľ sa odhady úspor potvrdia, vrátia sa vložené prostriedky na zakúpenie techniky a zmenu softvérového vybavenia približne v priebehu dvoch rokov. Štátny podnik LESY Slovenskej republiky predáva ročne drevo za približne 200 miliónov eur.

Systém evidencie dreva pomocou štítkov s čiarovým kódom používajú aj poľské či české štátne lesy, na Slovensku je zavedený u podniku Vojenské lesy a majetky. Umožňuje sledovať pohyb dreva od vypíleného stromu cez manipuláciu až po predaj odberateľovi. Štítkovanie zvýši nároky na lesníkov, ktorí budú musieť denne drevo premerať, zatriediť do kvalitatívnych tried, zaevidovať a tieto údaje odoslať spolu s oskenovaným štítkom do systému. Ďalej sa však ich práca zjednoduší, pretože ďalšie pohyby dreva budú sledovať iba odčítaním čiarového kódu.

Projekt bude odskúšaný od októbra na dvoch lesných správach odštepných závodov (OZ) Levice a Prešov a v priebehu budúceho roka sa postupne rozšíri na všetky OZ na území celého Slovenska. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce a podnik chystá verejné obstarávanie na nákup potrebného vybavenia.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú približne 900.000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2014 zamestnával podnik 3457 ľudí.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené