PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > LESY SR pripravujú systém na včasnú detekciu lesných požiarov


LESY SR pripravujú systém na včasnú detekciu lesných požiarov

Banská Bystrica, 9. júna 2015

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky pripravuje realizáciu automatizovaného stacionárneho kamerového systému na včasnú detekciu lesných požiarov, ktorý by mal pokryť približne 750.000 hektárov lesných pozemkov v najohrozenejších oblastiach. Lesné požiare každoročne spôsobujú priame škody na lesných porastoch rádovo v státisícoch eur, pričom škody na životnom prostredí a zdraví či životoch občanov sú nevyčísliteľné. Projekt bude financovaný z Programu rozvoja vidieka a vlastných prostriedkov podniku.

„Automatizovaný stacionárny detekčný systém (ASDS) pre včasnú detekciu lesných požiarov bude slúžiť nielen štátnemu podniku LESY Slovenskej republiky, ale aj ostatným vlastníkom lesov. Včasné zachytenie vznikajúcich požiarov zabráni ich rozšíreniu, vzniku veľkých škôd a najmä ochráni občanov,“ povedal poverený generálny riaditeľ podniku RNDr. Peter Morong. Pripomenul, že napríklad pri jednom z najväčších lesných požiarov v k. ú. obce Hrabušice, okres Spišská Nová Ves, zo dňa 23. 10. 2000 zahynulo šesť ľudí. Tento požiar na ploche 67 ha spôsobil škodu vo výške 12,154 mil. eur.

Najmä v jarnom období a v čase dlhotrvajúceho sucha sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov. Väčšina požiarov súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov a zakladaní ohňov v prírode.“ uviedla hovorkyňa Hasičského záchranného zboru Zuzana Farkasová. V roku 2014 podľa nej vzniklo v rezorte lesníctva 194 požiarov pri ktorých bola jedna osoba usmrtená a jedna zranená.

Riziko vzniku lesných požiarov sa podstatne zvýšilo najmä veternými kalamitami z rokov 2004 a 2014 a následnými podkôrnikovými kalamitami. Pre monitoring pomocou ASDS budú vybraté oblasti, ktoré patria do území najviac ohrozených rizikom vzniku požiaru a ktoré sú významné aj z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Najrozsiahlejší požiar vo Vysokých Tatrách od založenia národného parku z júna 2005 zasiahol 250 ha kalamitnej plochy a lesov. Škody na dreve, ktoré požiar spôsobil, sa odhadujú na 531 000 eur. Spoločenská hodnota biotopov na postihnutom území je vyčíslená na 50 mil. eur.

Projekt ASDS za približne 28 miliónov eur by mal byť spustený do prevádzky do konca budúceho roka. Predpokladá inštaláciu niekoľkých stoviek kamier snímajúcich vo viditeľnom aj infračervenom spektre, ich nepretržitú prevádzku a automatické vyhodnocovanie dát. Systém musí rozpoznať napríklad požiar o rozlohe 5 x 10 metrov vo vzdialenosti päť kilometrov od kamery do ôsmich minút. Umožní presnú identifikáciu miesta požiaru a efektívnu navigáciu jednotiek HaZZ. Pre hasičov je pri vzniku požiaru najdôležitejšia jeho včasná detekcia v priebehu niekoľkých minút, aby sa zamedzilo voľnému šíreniu požiaru na veľké plochy.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené