PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnikOZ Trenčín, Hodžova 38, Trenčín 911 52.


vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

LADA 2121 TN213CR 2008
LADA 2121 TN214CR 2008
LADA-VAZ 2121 TN820CB 2006
LADA-VAZ 2121 TN203CC 2006
LADA-VAZ 2121 TN520BU 2004

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese:
Hodžova 38, Trenčín 911 52.
Kontaktná osoba: Ing. Anton Zahradník
Fax: 032/7431594
Mobil: 0918333291
Tel. : 032/7484531
e-mail: anton.zahradnik@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 28.8.2015 do 12oo hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 30 dní odo dňa uplynutia súťažnej lehoty.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené