PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

OZ  Námestovo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

  • Osobný automobil Lada Niva 21214, typ: 4x4, 2121, EČV NO 857 AV, rok výroby 2007
  • Osobný automobil Lada Niva 21214, typ: 4x4, 2121, EČV NO 858 AV, rok výroby 2007
  • Osobný automobil Lada Niva 21214, typ: 2121, EČV NO 431 AT, rok výroby 2006
  • Osobný automobil Lada Niva 21214, typ: 212140, EČV NO 591 AO, rok výroby 2005

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese:
Lesy SR, odštepný závod Námestovo, ul. Miestneho priemyslu 569, 029 01 námestovo.

Kontaktná osoba: Ing. Jozefína Kučeríková
Mobil: 0918334270
Tel. : 5309869
e-mail: jozefina.kucerikova@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 27.1.2017 do 12:oo hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 3.2.2017

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené