PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje

 OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov

harmgram-predaj-dreva-pni-oc3.xlsx 21.43 kB

kont-znamka-navrh.xlsx 19.15 kB

navrh-pln-krit-ovs-oc3.xlsx 18.35 kB

tech-prot.doc 85 kB

vseob-zav-podmienky.doc 323.5 kB

vyhlasenie-ovs-oz-roznava-ls-betliar-oc3-betliar.docx 27.61 kB

vzor-kz.doc 120 kB

zaznam-z-prieb-kontroly.docx 25.61 kB

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené