PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj dreva na pni:

Obchodný celok BROD

Harmonogram predaja dreva na pni BROD

Kontrolná známka - návrh BROD

Návrh plnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk OVS BROD

Návrh podmienok OVS príloha malá OS BROD

Technologický protokol BROD

Všeobecné záväzné podmienky pre kúpnu zmluvu BROD

Vzor KZ pre predaj dreva na pni KV BROD

Záznam z priebežnej kontroly BROD

Obchodný celok ŽARNOVICA

Harmonogram predaja dreva na pni ŽARNOVICA

Kontrolná známka - návrh ŽARNOVICA

Návrh plnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk OVS ŽARNOVICA

Návrh podmienok OVS príloha malá OS ŽARNOVICA

Technologický protokol ŽARNOVICA

Všeobecné záväzné podmienky pre kúpnu zmluvu ŽARNOVICA

Vzor KZ pre predaj dreva na pni KV ŽARNOVICA

Záznam z priebežnej kontroly ŽARNOVICA

 Obchodný celok ŠAŠOV

Harmonogram predaja dreva na pni ŠAŠOV

Kontrolná známka - návrh ŠAŠOV

Návrh plnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk OVS ŠAŠOV

Návrh podmienok OVS príloha malá OS ŠAŠOV

Technologický protokol ŠAŠOV

Všeobecné záväzné podmienky pre kúpnu zmluvu ŠAŠOV

Vzor KZ pre predaj dreva na pni KV ŠAŠOV

Záznam z priebežnej kontroly ŠAŠOV

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené