PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Považská Bystrica


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Považská Bystrica

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

 OZ Považská Bystrica

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

  • Osobný automobil, Lada Niva 21214, typ 2121/40/T, EČV PB 136 AZ, rok výroby 2006
  • Osobný automobil, Škoda Fabia 1,9 SDI, typ Škoda Fabia 6Y, EČV PB 076 AS, rok výroby 2004

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese:

Lesy Slovenskej republiky
Štátny podnik
Odštepný závod
Orlové 300
017 22 Považská Bystrica

Kontaktná osoba: Mária Haviarová
Fax: 042/4378222
Mobil: 0918 335 315
Tel. : 042/4378233
e-mail: maria.haviarova@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 14. 3. 2016 do 12:00 hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 13. 4. 2016.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené