PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik,

Odštepný závod Čadca,

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

1. Osobný automobil
Značka: Škoda Fabia
Typ: Combi 1.9 SDI Comfort
EČV: CA823BC
rok výroby: 2004

2. Osobný automobil
Značka: Lada
Typ: Niva 1.7i (212014) Classic
EČV: CA661BB
rok výroby: 2006

3. Osobný automobil
Značka: Lada
Typ: Niva 1.7i (212014) Classic
EČV: CA662BB
rok výroby: 2006

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese:
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik OZ Čadca, Ľ. Podjavorinskej 2 207, 022 01 Čadca
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Švábiková
Fax: +421 41/ 430 8508
Mobil: +421 918 335 790
Tel. : + 421 41/ 430 8527
e-mail: tatiana.svabikova@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 8.9.2015 do 12oo hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 9.10.2015.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené