PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

OZ Kriváň.

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž  3. kolo na predaj:

  • Osobný automobil, VAZ, 2121/40/T, DT687AN, 2005,
  • Osobný automobil, LADA, 2121/40/U, DT451AO, 2007,

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š.p. , Odštepný závod Kriváň, Kriváň 334, 962 05 Kriváň

Kontaktná osoba: Ľupták Jozef
Fax: 045/5243204
Mobil: +421918335537
Tel. : 045/5243205
e-mail: j.luptak@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 16.9.2016 do 12oo hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 14.10.2016.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené