PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Slovenskí a poľskí štátni lesníci podpísali dohodu o spolupráci


Slovenskí a poľskí štátni lesníci podpísali dohodu o spolupráci

Banská Bystrica, 31. augusta 2015

Ochrana lesov a zveri inovatívnymi metódami v príhraničných slovensko–poľských regiónoch Karpát je hlavnou myšlienkou spolupráce štátneho podniku LESY Slovenskej republiky a poľských Lasow Panstwowych. Zástupcovia oboch organizácií podpísali dohodu o spolupráci pri realizácii vlajkového cezhraničného projektu za viac ako 4,5 milióna eur. Projekt počíta okrem iného s využitím voskovaných sadeníc či výrobou špeciálnych kŕmnych granúl, ktoré obmedzia ohryz mladých stromčekov zverou či s výsadbou plodonosných a ovocných drevín. 

„Nie je ľahké nájsť zodpovedného partnera v partnerskom živote a nie to ešte v podnikateľskom živote, ale štátnemu podniku LESY SR sa to podarilo už dlhoročnou úspešnou projektovou spoluprácou s poľskými lesníckymi kolegami z Lasow Panstwowych“, uviedol generálny riaditeľ RNDr. Peter Morong.

Poľskí a slovenskí lesníci budú najmä chrániť mladé stromčeky proti lykokazovi a tvrdoňovi smrekovému a monitorovať výskyt týchto škodcov v Karpatoch. Vážnym problémom posledných rokov sú škody spôsobené zverou na mladých porastoch najmä v zimnom období. Lesníci budú chrániť mladé porasty proti obhrýzaniu zverou oplocovaním ale aj prikrmovaním špeciálnymi granulami s obsahom látok a stopových prvkov, ktoré zver inak hľadá v kôre listnatých aj ihličnatých stromov. 

„Realizácia všetkých týchto aktivít naplánovaná s celkovým rozpočtom projektu viac ako 4,5 mil. € zabezpečí zachovanie krajších lesov pre budúcnosť,“ dodal v mene vedúceho partnera projektu dr. inż. Kazimierz Szabla, generálny riaditeľ Regionálneho riaditeľstva v Katowiciach.

Do projektu sa zapojilo spolu devätnásť partnerov z poľsko-slovenského pohraničia, 14 nadleśnictiew z Regionálnych riaditeľstiev Lasow panstwowych Katowice, Krakow a Krośno a štyri odštepné závody štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, š.p. (Čadca, Žilina, Liptovský Hrádok a Prešov).

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú približne 900.000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Všetky odštepné závody podniku sú certifikované a hospodária v súlade so schémou trvalo udržateľného obhospodarovania lesov PEFC Koncom roka 2014 zamestnával podnik 3457 ľudí.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené