PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj osobných automobilov značky Lada Niva

 Lada Niva, EČV KE 295 FZ

Lada Niva, EČV KE 754 EA

Lada Niva, EČV KE 558 EA

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené