PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Predaj osobných motorových vozidiel LADA 4x4


Predaj osobných motorových vozidiel LADA 4x4

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Revúca

Námestie slobody 2, 050 80 Revúca

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj dvoch kusov osobných motorových vozidiel značky LADA NIVA 21214. Podmienky účasti si môžete stiahnuť po kliknutí na nasledovné odkazy :

LADA 4x4 EČV RA 487AO

LADA 4x4 EČV RA 489AO

Súťažné návrhy je potrebné predložiť v súlade so súťažnými podmienkami do 30.11.2015 do 12:00 do podateľne OZ Revúca, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca v uzavretej obálke s označením obchodnej verejnej súťaže v zmysle súťažných podmienok.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené