PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Otvorenie expozície rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra


Otvorenie expozície rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

Banská Bystrica,2. decembra 2015 

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene otvorí vo svojich zrekonštruovaných priestoroch novú expozíciu pripravenú pri príležitosti 200. narodenia Ľudovíta Štúra. Vystavené budú zbierkové predmety z fondov múzea vrátanie rozsiahlej knižnice z pozostalosti po rodine Ostrolúckej. Tie doplní obrazový a archívny materiál z fondu ďalších slovenských inštitúcií v modernej elektronickej podobe a to aj s využitím holografie. Moderná technológia tak prvý raz umožní, aby sa Adela Ostrolúcka a Ľudovít Štúr stretli priamo pred očami návštevníkov múzea.

Lesnícke a drevárske múzeum vlastní pozostalosť po rodine Ostrolúckej, vrátane rozsiahlej knižnice, ktorú získalo v polovici 20. storočia a ktorá dokumentuje životný štýl rodiny a jej vzťah k literatúre, vede i umeniu. Dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra je príležitosťou sprístupniť časť zbierky vo forme expozície. Pripomenie detaily vzájomných kontaktov členov rodiny, mesta Zvolen a Ľudovíta Štúra cez prezentáciu atraktívnych zbierkových predmetov z fondu múzea. 

Šľachtická rodina Ostrolúcka, ktorá sídlila neďaleko Zvolena, v Ostrej Lúke, stáročia uplatňovala svoj politický aj hospodársky vplyv na mesto a celú Zvolenskú stolicu. Naša verejnosť vníma rodinu najmä cez ľúbostný vzťah Adely Ostrolúckej a Ľudovíta Štúra. Kontakty rodiny s Ľudovítom Štúrom a slovenským národným hnutím v polovici 19. storočia však boli širšie. Ich predpokladom bola spoločná úcta k vzdelaniu, kultúrna a spoločenská rozhľadenosť, príslušnosť k evanjelickému vierovyznaniu, spoločné politické ciele a nepochybne aj charizmatická osobnosť vodcu slovenského národného hnutia Ľudovíta Štúra. Jeho zvolenie za vyslanca na uhorský snem v r. 1847 patrí zároveň k najvýznamnejším historickým kapitolám mesta Zvolen i životnej cesty samotného Ľudovíta Štúra.

Expozícia je príspevkom k chýbajúcej stálej prezentácii regionálnych dejín Zvolena určenej obyvateľom mesta i jeho návštevníkom.

Expozíciu podporili: MESTO ZVOLEN, WILLING a.s., GLOBUS spol. s r.o.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené