PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Odolnejších lesov bude viac, LESY SR zmenili predpisy


Odolnejších lesov bude viac, LESY SR zmenili predpisy

Banská Bystrica, 3. decembra 2015 

Plocha prirodzene obnovených porastov sa v dlhodobom horizonte výrazne zvýši. Štátny podnik LESY Slovenskej republiky schválil nový predpis upravujúci podmienky na zavedenie prírode blízkeho obhospodarovania lesa. Novinkou je automatizovaný výber vhodných lesných porastov na základe kritérií stanovených Národným lesníckym centrom. Po schválení výberu bude tento spôsob obhospodarovania zapracovaný do Plánov starostlivosti o les. V dlhodobom horizonte by sa mala výmera takýchto pozemkov oproti súčasnému stavu strojnásobiť


Cieľom prírode blízkeho obhospodarovania lesa je vypestovať rôznoveký, viacvrstový, zmiešaný lesný porast, ktorý je odolnejší voči prírodným kalamitám a škodcom. Vedľajším efektom je obmedzenie výmery holín po dorube pri podrastovom spôsobe hospodárstva, ktorý si laici často mýlia s holorubom. Pri prírode blízkom hospodárení nikdy nevzniknú prázdne plochy s malými stromčekmi, naopak, aj po ťažbe vždy je na plochách zostáva odrastený zabezpečený les v rôznych štádiách rastu a veku. Vhodnými plochami na takéto obhospodarovanie sú lesné porasty s menšou svahovitosťou, hustou sieťou lesných ciest a pôvodnými druhmi drevín. 

LESY Slovenskej republiky sú lídrom v presadzovaní pestovania lesa prírode blízkym spôsobom podľa zásad celoeurópskeho hnutia Pro Silva. K 1.12.2015 je založených a zdokumentovaných 235 objektov (porastov) s označením “Pro Silva“ na výmere 54.000 ha (cca 6% obhospodarovanej výmery). Obdobným spôsobom je v neštátnych lesoch zaevidovaných šesť objektov Pro Silva na výmere 465 ha. 

Najväčší a najstarší objekt Pro Silva v podniku LESY SR je Smolnícka Osada (OZ Košice) s výmerou 2130 ha, ďalšie najvýznamnejšie objekty sú na lesnej správe (LS) Duchonka (OZ Prievidza) v bukovo-dubových lesoch na výmere 2653 ha a na LS Paráč (OZ Námestovo) v smrekových lesoch na výmere 1912 ha. Na základe selekčných kritérií podľa metodiky NLC Zvolen pribudne už v r. 2015 spolu ďalších 4500 ha porastov „Pro Silva“.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené