PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Lesy SR medziročne takmer strojnásobili príspevok obciam na opravu ciest


Lesy SR medziročne takmer strojnásobili príspevok obciam na opravu ciest

Banská Bystrica, 14.januára 2016

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky prispel v roku 2015 mestám a obciam na opravu miestnych ciest sumou 766.085 €, čo je takmer trojnásobne viac ako v roku 2014. Podnik zvýšil objem prostriedkov v svojom Mimoriadnom fonde potom, čo parlament obmedzil maximálnu percentuálnu sadzbu dane z lesných pozemkov na 2,5% z hodnoty pozemku a niektoré obce tak prišli o časť príjmov. Príspevok bol vyplatený na základe žiadosti tým obciam, ktorým miestne komunikácie nadmerne poškodzuje ťažba dreva.

„Objem schválených prostriedkov obciam bol pôvodne ešte vyšší a prekročil 800.000 €, no niektoré plánované opravy nakoniec obce nezrealizovali. Podnik peniaze poslal 72 samosprávam,“
spresnil generálny riaditeľ podniku LESY SR RNDr. Peter Morong. V roku 2014 LESY SR š.p. vyplatil obciam sumu 290.825 €. Štátny podnik zaplatil v roku 2015 obciam na daniach z lesných pozemkov 5,703 milióna eur, čo je o 191.000 € menej ako v roku 2014. 

Výška jednotlivých príspevkov sa pohybovala od 1000 € pri obci Ovčiarsko až po 30.000 € pre obec Vyšná Boca. Výška príspevku je závislá od celkových nákladoch opravy a intenzity využívania cesty vozidlami podniku a jeho dodávateľov. Podnik týmto napĺňa svoj cieľ byť spoločensky zodpovedným subjektom, ktorý poskytuje prostriedky na podporu aktivít súvisiacich s lesníctvom. Správa a opravy miestnych komunikácií sú jednou z kompetencií samospráv a na jej plnenie dostávajú obce a mestá podiel z dane z príjmu fyzických osôb vybratých do štátneho rozpočtu. 

Príspevky z Mimoriadneho fondu, ktorý tvoria LESY SR zo zisku po zdanení, sa v minulých rokoch pohybovali okolo 250.000 – 400.000 eur. V roku 2015 podnik zvýšil prídel do tohto fondu na viac ako milión eur.
 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú približne 900.000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2015 zamestnával podnik viac ako 3500 ľudí.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené