PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Poľovníctvo podniku LESY SR zaznamenalo v roku 2015 historicky najlepšie hospodárske výsledky


Poľovníctvo podniku LESY SR zaznamenalo v roku 2015 historicky najlepšie hospodárske výsledky

Banská Bystrica, 3.februára 2016

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky zaznamenal v roku 2015 najlepší hospodársky výsledok z poľovníctva od svojho založenia v roku 1999 vo výške 1,24 milióna eur pri výnosoch 3,27 milióna eur. Oproti roku 2014 ide o rast zisku vo výške 11,7% a oproti roku 2013 dokonca o 55%. Kompletné hospodárske výsledky celého podniku LESY SR budú známe začiatkom marca po ukončení auditu.

„Tržby aj zisk rastú najmä vďaka kvalitnej ponuke poľovačiek a veľkému podielu ulovenej trofejnej zveri. Podstatný význam na dosiahnutom výsledku mali tiež úspory z efektívnejšieho využívania prostriedkov a lepšie ceny prenájmov poľovných revírov, ktoré sa nám darí dosiahnuť vo verejných obchodných súťažiach. Predpokladáme, že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch,“ povedal generálny riaditeľ podniku Peter Morong.

V r. 2015 podnik uskutočnil verejné obchodné súťaže na prenájom 12 poľovných revírov. V niektorých prípadoch sa cena prenájmu od bežných 3 – 5 €/ha a rok vyšplhala na niekoľkonásobok tejto sumy a v jednom prípade až na 102,- €/ha poľovného pozemku za jeden rok. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, je najväčším predajcom poľovačiek na Slovensku a ponúka lov predovšetkým na zver jeleniu, danieliu, muflóniu, srnčiu, diviačiu a bažantiu. V ponuke je tiež lov medveďa, vlka, kamzíka, jariabka, morky, sluky a ďalšej zveri. V r. 2015 navštívilo podnikové poľovné revíry viac ako 2300 poľovných hostí. 

Komplexné služby sú zabezpečované vo vlastných zariadeniach od luxusných poľovníckych zámkov a kaštieľov cez horské hotely až po poľovnícke chaty hlboko v horách. 

Najvýznamnejšia trofej za rok 2015 patrí zahraničnému poľovníkovi, ktorému sa podarilo na Poľane uloviť jeleňa s hodnotou trofeje predbežne 252 bodov CIC (Conseil International de la Chasse - Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri), čo bude po oficiálnom ohodnotení najsilnejší jeleň odlovený v slovenských zverniciach. Z ďalších najkvalitnejších trofejných úlovkov sú to napríklad daniel 192 b. CIC, muflón 221 b. CIC a diviak 125 b. CIC.

V roku 2015 vykonával podnik LESY Slovenskej republiky právo poľovníctva v 76 režijných poľovných revíroch s celkovou výmerou 342 tis ha, čo predstavuje 4,1 % podiel z celkového počtu poľovných revírov a 7,1 % podiel z výmery poľovnej plochy v SR. Z počtu 76 režijných revírov je 12 zverníc a sedem bažantníc. Podľa generálneho riaditeľa Petra Moronga bude zisk z poľovníctva v značnej miere využitý práve na zveľaďovanie režijných poľovných revírov.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú približne 900.000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2015 zamestnával podnik viac ako 3500 ľudí.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené