PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

 

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

  • Osobný automobil značka Lada Niva 21214, EČV: SE 687 AO, rok výroby 2002

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese:
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Šaštín, Pri Rybníku 1301, 908 41  Šaštín Stráže

Kontaktná osoba: Ivan Sokol
                             Mobil: +421 915 972 615
                             Tel. : +421 34 6909 574
                             e-mail: ivan.sokol@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 24.2.2016 do 12.00 hod. v súlade so súťažnými podmienkami.

Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 24.3.2016.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené