PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby


Dražby dreva
  • LESY Slovenskej republiky do konca kalendárneho roka 2017 neplánujú realizovať verejné dražby cenných sortimentov.
  • Podrobnejšie informácie budú postupne zverejňované na stránkach jednotlivých OZ, ponukový katalóg vždy dva dni pred začiatkom dražby.
  • Pre získanie bližšších informácií si kliknite v mape na jednotlivý Odštepný závod.
 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené