PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > HARMONOGRAM DRAŽIEB - II. polrok 2010


HARMONOGRAM DRAŽIEB - II. polrok 2010
  Týždeň
               
Odštepný závod 42 43 44 45 46 47 50
Šaštín              
Levice              
Prievidza              
Trenčín              
Sl. Ľupča              
Žarnovica              
Krupina              
R. Sobota              
Revúca              
Košice              
Prešov              
Bardejov              
Vranov              
Sobrance              

Termíny konania  dražieb u jednotlivých OZ môžu byť z objektívnych dôvodov zmenené.
Podrobnejšie informácie o dražbách (termín, miesto konania, ponuka, vyhodnotenie ap.)  budú postupne zverejňované na webových stránkach príslušných OZ.

    konanie dražby
   

možné konanie dražby

 
  

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené