PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Lesy SR prekročili plánovaný zisk takmer o štvrtinu


Lesy SR prekročili plánovaný zisk takmer o štvrtinu

Banská Bystrica, 1.marca 2016

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky dosiahol v minulom roku hrubý zisk vo výške 10,331 milióna eur, čo je o 23,8 percenta viac, ako bol plánovaný hospodársky výsledok. Firma zároveň eviduje historicky najvyšší stav rezerv na pestovnú činnosť vo výške 12,067 milióna eur, ďalej vytvorila rezervy na ochranu lesa vo výške 1,700 milióna eur a rezervy na opravy ciest a majetku vo výške 1,065 milióna eur. Tržby podniku z vlastných výrobkov a služieb vzrástli oproti plánovaným o 4,5 percenta na 214,950 milióna eur. 

„Tento veľmi priaznivý hospodársky výsledok podnik dosiahol napriek klesajúcej kvalite a tým aj cene kalamitného dreva a zvýšeným úlohám pri zalesňovaní. Náklady na pestovnú činnosť medziročne vzrástli takmer o dva milióny eur, pričom priemerné speňaženie dreva pokleslo o približne jedno euro za meter kubický,“ informovalgenerálny riaditeľ podniku RNDr. Peter Morong. „Podniku sa napriek týmto negatívnym vplyvom podarilo vytvoriť dostatočné finančné rezervy na skvalitnenie obhospodarovania lesných porastov v budúcom období,“ dodal generálny riaditeľ.

Celý rok 2015 bol v znamení pokračujúcej likvidácie následkov kalamity Žofia z mája 2014. Podnik LESY SR ukončil spracovanie vyvrátených a polámaných stromov po tejto veternej smršti v novembri. Najdlhšie trvalo spracovanie kalamitného dreva na odštepnom závode Rimavská Sobota, ktorý bol zároveň veternou smršťou najviac postihnutý. Nasledovná podkôrniková kalamita bude podľa Lesníckej ochranárskej služby Národného lesníckeho centra gradovať v rokoch 2016 – 2018. 

Ťažba medziročne narástla o 2,5 % keď podnik vyťažil 4,205 milióna metrov kubických dreva. Pokračoval trend poklesu množstva najžiadanejšieho a tiež drahšieho ihličnatého dreva. V roku 2014 podnik LESY SR vyťažil 1,936 milióna metrov kubických ihličnatého dreva pričom v minulom roku to napriek vyššej celkovej ťažbe bolo iba 1,875 milióna metrov kubických. Podiel ihličnatého dreva tak poklesol na 44 percent z ťažby. Ešte v roku 2010 bol podiel ihličnatého dreva na úrovni 58 %.

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky opäť zvýšil účtovnú hodnotu dlhodobého majetku, ktorá vzrástla o 5,989 milióna eur. V roku 2015 pokračoval podnik aj v raste produktivity práce z pridanej hodnoty na zamestnanca medziročne o 2,5 % na 27.715 eur. 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú necelých 900.000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2015 zamestnával podnik 3480 ľudí.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené