ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Návštevy > Návšteva nemeckých študentov v r. 2015


Návšteva nemeckých študentov v r. 2015

Významným podujatím, ktoré zabezpečovala Pro Silva Slovakia, bola letná škola Urwälder und Forstwirschaft in der Slowakei, ktorá sa uskutočnila v dňoch 6.9.-13.9.2015 pre študentov 4. ročníka (31 poslucháčov) Georg August Universität Gőttingen. Vedúcim skupiny bol prof. Dr. Christian Ammer. Letná škola bola zameraná na poznanie procesov a zákonitostí vybraných pralesov Slovenska, štruktúr porastov Pro Silva a porastových štruktúr , ktoré sú výsledkom rôznych pestovných technológií resp. pestovných systémov. Odborne a vedecky letnú školu zabezpečili pracovníci KPL LF TU Zvolen prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., doc. Ing. Peter Jaloviar,PhD. a doc. Ing. Stanislav Kucbel, PhD.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené