PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > OZ Čadca verejná obchodná súťaž


OZ Čadca verejná obchodná súťaž

 

LESY SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod ČADCA, Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca


Vyhlasuje  verejnú obchodnú súťaž, za účelom uzavretia zmluvy o dodaní služieb, ktorej predmetom bude:

Chata Tichá II. - výmena krytiny a oprava stropu v podkroví 

súťažné podmienky

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Ponuky možno podávať v termíne do 22.8.2011 do 13:00 hod. písomne alebo osobne na adrese:

LESY SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod ČADCA, Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené