PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Obchodná verejná súťaž na výber užívateľa poľovného revíru Kováčovské kopce Kamenica nad Hronom


Obchodná verejná súťaž na výber užívateľa poľovného revíru Kováčovské kopce Kamenica nad Hronom

Súťažné podmienky

Zmluva PR Kováčovské kopce Kamenica nad Hronom

Rozhodnutie o uznaní PR Kováčovské kopce Kamenica nad Hronom

Mapa PR Kováčovské kopce Kamenica nad Hronom v zmysle Rozhodnutia

Zaradenie PR Kováčovské kopce Kamenica nad Hronom do kvalitatívnej triedy

Plán lovu v PR Kováčovské kopce Kamenica nad Hronom

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené