ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Návštevy > Návšteva francúzskych lesníkov v r. 2013


Návšteva francúzskych lesníkov v r. 2013

V júli 2013 navštívila skupina 22 francúzskych lesníkov LS Duchonka, OZ Prievidza za účelom oboznámenia sa s prírode blízkym obhospodarovaním lesa v objektoch Pro SIlva Kulháň a Stará huť. Odborný výklad k problematike zabezpečoval vedúci LS Duchonka Ing. Dušan Mikuš. Témou ukážok bolo:
- Obhospodarovanie zmiešaných listnatých porastov
- Obnova duba – Zlatnícka brána. Porovnanie rúbaňového a skupinového podrastového hospodárenia (Urbár a Lesy SR)
- Budovanie trvalo viac etážových porastov
- Hodnotové prírastkové hospodárstvo v dubových porastoch
- Prebudova rovnovekých listnatých porastov.

   

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené