ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Návštevy > Návšteva nemeckých lesníkov v r. 2014


Návšteva nemeckých lesníkov v r. 2014

V júni 2014 navštívila skupina 40 lesníkov z Nemecka- spolkového štátu Brandenburgsko (Brandenburgischer Forstverein) OZ Prievidza, LS Duchonka  za účelom oboznámenia sa s prírode blízkym pestovaním lesa na Slovensku, konkrétne v objektoch Pro Silva na LC Kulháň. Odborného sprievodcu po ukážkach prírode blízkeho hospodárenia robil vedúci LS Duchonka Ing. Dušan Mikuš. Zameranie ukážok:
- Propagácia, zmysel a význam hnutia PRO SILVA
- Prírode blízke obhospodarovanie lesa v praxi
- Pozorovanie zákonitostí a procesov v prírodnej rezervácií Kulhánske duby
- Obnova bukových porastov s predĺženou obnovnou dobou
- Intenzívna výchova listnatých porastov – tvorba štruktúrovaných lesov.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené