PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Čadca vyhlasujú VOS na predaj osobných vozidiel


Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Čadca vyhlasujú VOS na predaj osobných vozidiel

 

 

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

Osobné automobily: značka, typ, EČV, rok výroby

1. Škoda Fabia, Combi 1.9 SDI Comfort, EČV: CA 823BC, rok výroby 2004

2. Lada, Niva 1.7i (212014) Classic, EČV: CA 661BB, rok výroby 2006

3. Lada, Niva 1.7i (212014) Classic, EČV: CA 662BB, rok výroby 2006

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese:


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik OZ Čadca, Ľ. Podjavorinskej 2 207, 022 01 Čadca


Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Švábiková
Fax: +421 41/ 430 8508
Mobil: +421 918 335 790
Tel. : + 421 41/ 430 8527
e-mail: tatiana.svabikova@lesy.sk

 

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 11.4.2016 do 12oo hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 11.5.2016.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené