PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, OZ Prešov


Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, OZ Prešov

 

 

 

Predmet:

 

OC Sabinov

Vyhlásenie OVS OC Sabinov .pdf

OZ Prešov PDP 2016 porasty LS Sabinov .pdf

Harmonogram predaja dreva na pni-OC Sabinov.pdf 

Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk - OC Sabinov.XLS

Príloha č  2 Technologický protokol.pdf

Všeobecné záväzné podmienky.pdf

Vzor KZ predaj dreva na pni.pdf

Záznam z priebežnej kontroly.pdf

Kontrolna známka -návrh.pdf

 

OC Malcov

Vyhlásenie OVS OC Malcov .pdf

OZ Prešov PDP 2016 porasty  LS Malcov.pdf 

Harmonogram predaja dreva na pni-OC Malcov .pdf

Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk - OC Malcov .xls

Príloha č  2 Technologický protokol.pdf

Všeobecné záväzné podmienky .pdf

Vzor KZ predaj dreva na pni.pdf

Záznam z priebežnej kontroly.pdf

Kontrolna známka -návrh.pdf

 

Kontaktná osoba:

Damankoš Dušan Ing.
mobil: 0918 334 119
mail: dusan.damankos@lesy.sk

 

 

 

 

Predaj dreva na pni  v obchodnom celku (porastoch) OZ Prešov, OC Sabinov a OC Malcov .

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené