PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, OZ Rimavská Sobota


Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, OZ Rimavská Sobota

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

Predmet: Predaj dreva na pni


OC 1 KLENOVEC : podmienky tu klikni 

Kontaktná osoba:
SPODNIAK Milan, Ing.
Mobil: 0918335167
Mail: milan.spodniak@lesy.sk

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené