PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Dobrá úroda smreka a duba pomohla doplniť zásoby semien lesných drevín


Dobrá úroda smreka a duba pomohla doplniť zásoby semien lesných drevín

Banská Bystrica, 26.apríla 2016
Štátny podnik LESY Slovenskej republiky doplnil v sezóne 2015/2016 potrebné zásoby semien väčšiny lesných drevín tak, že sa blížia optimálnym množstvám. Pomohla k tomu najmä dobrá úroda smrekových šišiek a žaluďov. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok počas zimy vykúpil spolu takmer 140 ton semennej suroviny, z ktorej získal viac ako 60 ton semien. 

Po použití potrebného množstva semien na tohoročný výsev bude mať OZ Semenoles dostatočnú zásobu smrekových a jedľových semien. K optimálnym množstvám sa priblížia zásoby semien borovice, smrekovca a duba. Nedostatočná bola už po niekoľký rok za sebou úroda bukvíc, ktorých sa podarilo vykúpiť približne iba polovicu z plánovaného množstvá.Vykúpené semená buka budú použité len na výsevy. Pre vytvorenie zásoby musí OZ Semenoles počkať na semenný rok.

OZ Semenoles zabezpečuje zber, spracovanie a skladovanie semien pre potreby podniku LESY SR, pre neštátne subjekty a vytvára optimálnu zásobu lesného semena na preklenutie neúrodných rokov.

V roku 2015 obhospodaroval závod 184 ha produkčnej plochy na 12 škôlkárskych strediskách (Jochy, Šajdíkové Humence, Trstice, Hladomer, Oravská priehrada, Drakšiar, Brod, Kraje, Čermošná, Šariš, SGOD Jochy a Sobranecké kúpele). V roku 2015 evidoval OZ na týchto strediskách 65,912 mil. sadeníc. Z celkového rozpestovaného počtu je ihličnatých voľnokorenných sadeníc 42,816 mil. ks (65 %), listnatých voľnokorenných sadeníc 19,297 mil. ks (29,3 %) a krytokorenných 3,799 mil. ks (5,7 %).

V roku 2015 predal OZ Semenoles 22,758 mil. ks sadeníc, z toho pre odštepné lesné závody 12,642 mil. ks a pre externých odberateľov 7,116 mil. ks. Najvyšší podiel na predaji mali sadenice buka 5,199 mil. ks, borovice 5,120 mil. ks a smreka 4,134 mil. ks.
OZ Semenoles sa venuje aj pestovaniu okrasných drevín a vianočných stromčekov. V segmente okrasných drevín je rozpestovaných 1,443 mil. ks a predaj bol na úrovni 0,138 mil. ks. Vianočné stromčeky závod pestuje na ploche 22 ha.

 

 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú necelých 900.000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2015 zamestnával podnik 3480 ľudí.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené