PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > LESY SR vysadili na kalamitných plochách už 70 miliónov stromčekov


LESY SR vysadili na kalamitných plochách už 70 miliónov stromčekov

Banská Bystrica, 26.apríla 2016

Výsadba lesov je jednou zo základných priorít štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. Od veľkej veternej smršte z roku 2004 vysadili LESY Slovenskej republiky na plochách po tejto aj následných podkôrnikových kalamitách celkovo už viac ako 70 mil. sadeníc. V poslednom čase podnik čoraz viac využíva výsadbu krytokorenných sadeníc, ktoré sú odolnejšie a lepšie znášajú extrémne horúčavy na veľkých kalamitných plochách.

„V r. 2016 plánuje podnik vysadiť spolu 14,8 mil. sadeníc na ploche 3700 ha. Prevládať budú ekologicky stabilizačné dreviny buk, dub a jedľa, podiel smreka dosiahne necelých 20%.“ povedal poverený generálny riaditeľ podniku Ing. Jozef Bystriansky. Podiel obaľovaných sadeníc sa podľa neho bude postupne zvyšovať. Ročne sa do poškodených smrekových porastov vysádza priemerne až 1 milión krytokorenných sadeníc, z veľkej časti listnatých drevín a smrekovca. Postupne sa tak mení drevinové zloženie znižovaním podielu smreka v prospech ekologicky stabilnejších drevín. Sadenice s koreňovým balom podnik vysadí v celkovom množstve takmer 2,1 mil. kusov, perspektívne v budúcich rokoch až 3 mil. ročne.

Okrem umelej výsadby sadeníc sa podnik LESY SR usiluje najmä o prirodzenú obnovu lesných porastov. Podiel plochy, ktorá sa obnovuje nasemením z materských porastov postupne rastie. Za ostatných 15 rokov sa tento podiel zdvojnásobil a aktuálne dosahuje 40% z celkovej obnovy lesa. Je ukazovateľom dôsledného uplatňovania presvetľovacích ťažbových postupov a čoraz širšej praktickej aplikácie hospodárenia na báze prírode blízkych prístupov. I keď umelá obnova lesa stále ešte prevláda, počet vysádzaných stromčekov sa tak postupne znižuje.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú necelých 900.000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2015 zamestnával podnik 3480 ľudí.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené