PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Obchodná verejná súťaž na výber užívateľa poľovného revíru Zverník STAVENEC


Obchodná verejná súťaž na výber užívateľa poľovného revíru Zverník STAVENEC

Súťažné podmienky PR Zverník STAVENEC

Rozhodnutie PR Zverník STAVENEC

Mapa Zverník STAVENEC

Plán lovu v PR Zverník STAVENEC

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy PR Zverník STAVENEC

Zmluva PR Zverník STAVENEC

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené