PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > LESY Slovenskej republiky v národných parkoch chemickú ochranu lesov nepoužívajú


LESY Slovenskej republiky v národných parkoch chemickú ochranu lesov nepoužívajú

Banská Bystrica, 13.apríla 2016

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky nepoužíva chemické postreky proti podkôrnemu hmyzu v národných parkoch a chránených vtáčich územiach. Podnik používa v týchto lokalitách na elimináciu kalamitného premnoženia lykožrútov k prírode šetrnejšie metódy odchytu premnožených lykožrútov s pomocou klasických lapačov a lapákov a tiež s pomocou lapačov, v ktorých je aplikovaný biologický prípravok BoVeril (entomopatogénna huba Beauveria bassiana). 

Chemické postreky v treťom a vyšších stupňoch ochrany zákon o ochrane prírody a krajiny viaže na povolenie orgánov ochrany prírody. Podnik LESY Slovenskej republiky je zodpovedným subjektom, ktorý neporušuje platnú legislatívu.
 
Podnik v uplynulých týždňoch aplikoval chemické postreky prostriedkom Vaztak Active, ktorý je povoleným prípravkom zapísaným v zozname autorizovaných prípravkov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave na rok 2016 iba v lesoch s 2. a nižším stupňom ochrany v súlade s § 12 a §13 ods. 2 pís. h Zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. 

Tento prípravok je určený najmä na ochranu obilnín, hrachu, zemiakov, repky, kapustovej zeleniny, reďkoviek a viniča a tiež na ochranu ihličnanov proti podkôrnemu hmyzu. Pozemný postrek bol aplikovaný najmä na okraje porastov, ktoré sú najviac napadnuté podkôrnym hmyzom. O plánovanej ochrane boli informovaní obyvatelia dotknutých obcí prostredníctvom obecných úradov, informácie o aplikácii postreku sú na vstupoch do týchto lokalít a samotný prípravok bol prifarbený červenou farbou.
 
Na Slovensku sa ročne spotrebujú chemické prípravky na ochranu rastlín v celkovej hodnote okolo 90 miliónov eur. Spotreba chemických prípravkov v lesníctve je na úrovni 3 – 4 percent z tohto množstva. To znamená, že 96 – 97 percent chemických postrekov vrátane Vaztaku sa používa pri výrobe potravín.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené