PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prievidza


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prievidza

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
vyhlasuje podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
Obchodnú verejnú súťaž, ktorej predmetom je predaj dreva na pni.

Dokumenty k stiahnutiu
378b00
432b00
435 00

V prípade problémov so stiahnutím dokumentov budú tieto na požiadanie zaslané elektronickou poštou.

Kontaktná osoba
Ing. Miloš Vaňo, vedúci LS Nitrianske Pravno
milos.vano@lesy.sk tf. +421 918 333684

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené