ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Návštevy > Návšteva poľských lesníkov v r.2016


Návšteva poľských lesníkov v r.2016

25. mája 2016 navštívila skupina 20 lesníkov z poľských štátnych lesov, z regionálneho riaditeľstva v Szczecinku OZ Prievidza, LS Duchonka  za účelom oboznámenia sa s pestovaním dubových a bukovo-dubových porastov prírode blízkym spôsobom na Slovensku, konkrétne v objektoch Pro Silva na LC Kulháň. Odborného sprievodcu po ukážkach prírode blízkeho hospodárenia robil vedúci LS Duchonka Ing. Dušan Mikuš, akcii sa osobne zúčastnil a odborne viedol prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. z TU Zvolen. Zameranie ukážok:
- premena výmladkových dubových lesov výchovou a obnovou 
- úrovňové prebierky v dubových porastoch do 50 a nad 50 rokov, metóda cieľových stromov
- silná racionalizačná úrovňová prebierka v bukovom poraste nad 50 rokov_
- obnova dubovo - bukových porastov s predĺženou obnovnou dobou- vytváranie trvalo viac etážových porastov
- pozorovanie zákonitostí a procesov v prírodnej rezervácií Kulhánske duby

 

 

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené