ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Návštevy > Návšteva nemeckých lesníkov v r. 2016


Návšteva nemeckých lesníkov v r. 2016

Na prelome mesiaca máj a jún 2016 navštívila skupina 25 lesníkov z nemeckej lesníckej komory - saského zväzu majiteľov a obhospodarovateľov lesa v rámci svojho týždenného študijného pobytu na Slovensku aj objekty s prírode blízkym obhospodarovaním lesa, konkrétne 28. 5. 2016 OZ Prievidza, LS Duchonka, kde ich sprevádzal vedúci LS Duchonka Ing. Dušan Mikuš, dňa 30.5.2016 Vysokoškolský lesnícky podnik TU vo Zvolene s odborným sprievodom prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc., a 1.6.2016 Dobročský prales na OZ Čierny Balog v sprievode vedúceho LS Dobroč Ing. Petra Lukša a pestovateľa GR LESOV SR, š.p. Banská Bystrica Ing. Rudolfa Bruchánika. Spoločnou témou bolo prírode orientované hospodárenie v lese, podpora zastúpenia duba a jedle v lesných porastoch, problematika škôd zverou a prijímaných opatrení vo vzťahu na udržanie priaznivého stavu lesa a zastúpenie najviac zverou ohrozených drevín ako dub a jedľa.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené