ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Návštevy > Návšteva Pro Silva Bohemica v r.2016


Návšteva Pro Silva Bohemica v r.2016

V dňoch 15.-18.6. 2016 navštívila skupina 25 lesníkov z organizácie Pro Silva Bohemica v rámci svojej študijnej cesty na Slovensku objekty s prírode blízkym obhospodarovaním lesa, konkrétne 15.-.16.6 2016 OZ Námestovo, LS Paráč kde ich na tému obhospodarovania smrečín prebudovou z monokultúr na trvalo viacetážové zmiešané porasty odborne sprevádzal pestovateľ LS Ing. Pavol Dendys a v dňoch 17.-18.6.2016 OZ Prievidza, LS Duchonka, kde ich sprevádzal vedúci LS Duchonka Ing. Dušan Mikuš, pričom témou bolo hospodárenie v dubovo-bukových porastoch s cieľom dosahovania zvýšenej kvality produkcie a maximálnej prirodzenej obnovy pri uplatňovaní výberného princípu ťažby.


Milou sprievodnou udalosťou bolo odhalenie pamätného kameňa na LS Paráč, OZ Námestovo, ktorý bol osadený na pripomenutie stretnutia českých a slovenských lesníkov zastupujúcich organizácie Pro Silva Slovakia a Bohemica.

Fotogalériu z exkurzie na LS Paráč otvoríte kliknutím.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené