PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Jubilejný 15. ročník Dňa stromu prilákal do Lesníckeho skanzenu 17.000 ľudí


Jubilejný 15. ročník Dňa stromu prilákal do Lesníckeho skanzenu 17.000 ľudí

Banská Bystrica, 10. júla 2016

Stalo sa už tradíciou, že druhá júlová sobota je sviatkom všetkých, ktorí majú radi les. V tento deň lesníci zo štátneho podniku LESY SR usporadúvajú v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu Deň stromu. V sobotu 9. júla sa tak stalo už po pätnásty krát.

Program tohtoročného Dňa stromu bol mimoriadne bohatý. Pestrá ponuka prilákala do areálu Lesníckeho skanzenu približne 17.000 návštevníkov. V úvodnej časti programu sa publiku prihovoril herec Ľubo Roman so svojim Vyznaním lesu. Návštevníkov privítal poverený generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Jozef Staško a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Deň stromu bol zároveň 3.celoslovenským stretnutím lesníkov, ktoré usporiadala Slovenská lesnícka komora. Tá každoročne udeľuje Cenu Jozefa Dekreta Matejovie za významný prínos k rozvoju lesníctva. Tohtoročným laureátom ceny sa stal vysokoškolský pedagóg a propagátor prírode blízkeho obhospodarovania lesov, prof. Milan Saniga. Po udelení ocenenia ministerka Gabriela Matečná zasadila strom roku 2016 – topoľ osika. Nasledoval pestrý kultúrny program, v ktorom vystúpil dievčenský spevácky zbor Cambiar La Música, gitarista David Bílek, folklórne súbory Mostár a Technik, orchester Cigánski diabli, skupina Korben Dallas a speváčka Zuzana Smatanová. Verejnosti bol predstavený dokumentárny film Krajina bez tieňa z produkcie Slovenskej lesníckej komory, ktorý si kladie za cieľ priblížiť verejnosti význam lesa a jeho obhospodarovania. Prezentovaná bola aj publikácia knihy Európa lesom.

Celý areál skanzenu ožil ukážkami remesiel, súvisiacich s lesom a drevom. Lesní pedagógovia pripravili pre detských návštevníkov pútavú poznávaciu hru na 32 stanovištiach. Veľký záujem vzbudili ukážky približovanie dreva konským a volským záprahom.

Slovenskí lesníci privítali na Dni stromu vzácnych hostí: čelných predstaviteľov štátnych lesníckych podnikov z Čiech, Poľska a Maďarska. V predvečer Dňa stromu slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci. Generálny riaditeľ LESOV SR Jozef Staško konštatoval: „Podpis memoranda s našimi kolegami z Vyšegrádskej štvorky je významným impulzom pre rozvoj spolupráce a nadobúda vyšší zmysel v súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európy. Chceme byť lídri v procese zlepšovania starostlivosti o lesy a medzinárodné skúsenosti nám v tom môžu byť mimoriadne užitočné.“

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené